Кълбо № 10

Кълбо № 10 
размери D 30 

10 Q30 40 кг