Чешма фонтанка№5-A

"Защитен промишлен дизайн № 7582"

Фирма "Гама" произвежда бетонни чешми-фонтанки за паркове, детски площадки с атрактивен дизайн.

5 Н 80 D 67 140 кг